Konkurs świąteczny

Dzień dobry,

z okazji Mikołajek mamy dla Ciebie konkurs, zapraszamy do zabawy oraz zgarnięcia nagród. Konkurs wymaga wykreślenia haseł i zapoznania z regulaminem, żeby móc sprawniej zwyciężyć. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU ,,Wykreślanka Świąteczna’’
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Radiopeiron (hello@radiopeiron.com)
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej www.radiopeiron.com dostępne są materiały do pobrania w okresie 5 Grudnia 2022 r. do 9 Grudnia 2022r. oraz na Instagramie profilu Radiopeiron.
  §2WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych
  b) jest obserwatorem profilu Radiopeiron na Instagramie
 4. Warunkiem zwycięstwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) Pobranie grafiki z wykreślanką, która jest dostępna na stronie www.radiopeiron.com lub profilu Radiopeiron na Instagramie oraz odnalezienie 5 ukrytych haseł.
  b) Przesłanie wykreślanki z zaznaczonymi hasłami na hello@radiopeiron.com lub w komentarzu pod postem na Instagramie nie później niż do 8 grudnia 2022 roku do godziny 22:00.
  c) Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która prześle wypełnioną grafikę wraz z hasłami jako pierwsza.

§2 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
 2. I nagroda: Notatnik z Radioperonowymi naklejkami
 3. II i III nagroda: Naklejki Radiopeironowe
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail lub w wiadomości na konto Instagramowe, z którego zostało wysłane zgłoszenie konkursowe
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć́ pocztą elektroniczną na adres hello@radiopeiron.com w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej po potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody
 7. Za potwierdzenie zgody przyjęcia nagrody uważa się przesłanie danych osobowych oraz adresu wysyłki nagrody.

§3DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu wysyłki niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę̨ na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Follow Us

hello@radiopeiron.com