Radioliza

Są to przemiany chemiczne zachodzące w obiekcie w wyniku pochłonięcia przez niego promieniowania jonizującego.

Czytaj więcej »

Radiopeiron

Elektroradiologiczny blog medyczny, utworzony celem propagowania wiedzy medycznej!

Czytaj więcej »

Radiacyjna hormeza

Jest to postulowany korzystny wpływ małych dawek promieniowania jonizującego na żywe organizmy, polegający m.in. na zmniejszeniu prawdopodobieństwa zachorowania na nowotwory złośliwe i inne choroby o […]

Czytaj więcej »

Radioaktywność

Jest to zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, przy czym zachodzi emisja cząstek alfa, beta i promieniowania gamma.

Czytaj więcej »

Follow Us

hello@radiopeiron.com