Pionier

Jest to osoba, która jako pierwsza coś odkrywa lub poznaje.

Czytaj więcej »

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące to  promieniowanie elektromagnetyczne (γ, X)  lub cząstkowe (korpuskularne, np. α, β), które w czasie przenikania przez materię ma zdolność wytwarzania, bezpośrednio lub pośrednio, […]

Czytaj więcej »

Pantomogram

Jest to zdjęcie rentgenowskie szczęki i żuchwy oraz struktur je okalających przy zastosowaniu urządzenia nazywanego pantomografem.

Czytaj więcej »

Paramagnetyki

Są to substancje wykazujące paramagnetyzm. Jest to zjawisko pojawiania się wypadkowego momentu magnetycznego i polaryzacji magnetycznej zachodzące pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.

Czytaj więcej »

Follow Us

hello@radiopeiron.com