Organ

Według słownika PWN jest to część organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego o określonej budowie i określonych funkcjach.

Czytaj więcej »

Obraz radiologiczny

Według słownika PWN jest to zdjęcie wykonane przy zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego.

Czytaj więcej »

Ochrona radiologiczna

Według CIOP jest to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące, a w przypadku braku możliwości zapobieżenia takiemu […]

Czytaj więcej »

Follow Us

hello@radiopeiron.com