Foton

Jest to elementarna cząstka, bez ładunku elektrycznego i momentu magnetycznego, o zerowej masie spoczynkowej i liczbie spinowej równej 1. Foton jest nośnikiem oddziaływań elektromagnetycznych i […]

Czytaj więcej »

FMRI (funkcjonalny rezonans magnetyczny)

Jest to bezbolesna i bez podawania środka kontrastującego technika MR, skupiająca się na rejestracji zmian w utlenowaniu krwi w aktywowanych obszarach mózgu, która zwiększa się […]

Czytaj więcej »

Ferromagnetyk

Jest to materiał wykazujący spontaniczne namagnesowanie czyli własności ferromagnetyczne. Ferromagnetyk jest zbudowany z domen magnetycznych czyli obszarów stałego namagnesowania. Momenty magnetyczne atomów ferromagnetycznych są skierowane […]

Czytaj więcej »

Follow Us

hello@radiopeiron.com