Ekspozycja

Ekspozycja promieniowania odnosi się do jonizacji określonej masy powietrza wskutek działania promieniowania X lub γ. Ekspozycja związana jest z liczbą par jonów wytworzonych w masie […]

Czytaj więcej »

EEG (elektroencefalografia)

Jest to rejestracja czynnościowych prądów mózgu człowieka przy pomocy elektroencefalografu. Badanie polega na umieszczeniu elektrod na skórze głowy według systemu 10/20  i ocenie prawidłowości wyładowań […]

Czytaj więcej »

Elektron

Elektron jest trwałą cząstką elementarną. Może występować jako składnik atomu lub w stanie wolnym. Elektron ma elektryczny ładunek ujemny 1,602189 *10⁻¹⁹ o masie spoczynkowej 9,1094 […]

Czytaj więcej »

Echokardiografia

Jest nieinwazyjną techniką obrazowania serca przy użyciu USG lub USG Doppler. Jest ona rutynowo stosowana w diagnostyce, leczeniu  i obserwacji pacjentów z podejrzeniem  lub chorobami […]

Czytaj więcej »

Follow Us

hello@radiopeiron.com