DWI

DWI- Diffusion weighted imaging, to metoda generowania kontrastu sygnału w oparciu o różnice w ruchach Browna w wokselu tkanki. DWI to metoda oceny funkcji molekularnych […]

Czytaj więcej »

Dozymetr

Dozymetr inaczej dawkomierz jest przyrządem służącym do pomiaru dawek promieniowania jonizującego oraz aktywności promieniotwórczej. Możliwe jest nim zbadanie emisji cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania […]

Czytaj więcej »

Dozymetria

Dozymetria jest działem fizyki jądrowej zajmujący się pomiarem i obliczaniem dawek promieniowania jonizującego oraz innych wielkości związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego z materią  w szczególności […]

Czytaj więcej »

Densytometria

Jest rodzajem badania rentgenowskiego, które służy do  oceny gęstości mineralnej kości (BMD – bone mineral density). Jest ona podstawowym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce osteoporozy, określeniu […]

Czytaj więcej »

Dawka

Dawka jest to ilość średniej energii promieniowania jonizującego przekazana określonemu elementowi masy materii. Jednostką dawki jest 1 grej (Gy). Jest to energia 1 dżula (J) […]

Czytaj więcej »

Follow Us

hello@radiopeiron.com