Polityka prywatności „RADIOPEIRON”

Szanowni Czytelnicy, 

Przekazują nam Państwo dane osobowe w sposób bezpośredni (np. poprzez  korzystanie z naszej strony internetowej, zapisanie się na newsletter), jak i przez naszych Partnerów (np. poprzez  subskrypcję naszej strony w mediach społecznościowych).

Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

Czytelniku, zachęcamy cię do zapoznania się z polityką prywatności „RADIOPEIRON” („Polityka Prywatności”), w której znajdziesz informacje o tym co się dzieje z danymi osobowymi  – w jaki sposób są chronione oraz o przysługujących prawach.

  1. Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Radiopeiron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. ,  Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (dokończ)

 Z Administratorem można skontaktować się pod następującym adresem e-mail: hello@radiopeiron.com. Administrator dokłada największych starań od strony prawnej, technicznej , a także organizacyjnej w celu ochrony wszystkich otrzymanych od Państwa i wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych. Wszelkie dane osobowe posiadane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO.

  1. Grupy osób RADIOPEIRON:

Administrator przetwarza dane grup: 

  1. Kategorie danych:
  1. Cele przetwarzania:

I  Dane Partnerów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

II Dane Gości, Klientów oraz Subskrybentów wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

III Dane Użytkowników Serwisu wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

  1. Czas przetwarzania: 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

  1. Odbiorcy danych:

Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, wydawnicze, marketingowe (np. portale i serwisy społecznościowe Youtube, Facebook,i Instagram), ochrony, podatkowe, prawne, statystyczne. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej.

W niektórych przypadkach, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Inne zgody: 

Za pośrednictwem Serwisu mogą Państwo udzielić zgody na przesyłanie przez Administratora informacji handlowej drogą elektroniczną. Zgoda ta ma charakter dobrowolny i może być wycofana w każdym czasie – hello@radiopeiron.com 

  1. Prawa do danych: Mają Państwo następujące prawa:

Nie gromadzimy danych od dzieci i osób poniżej 16. roku życia. Dzieci oraz osoby poniżej 16. roku życia nie mogą przekazywać nam swoich danych osobowych.

  1. Odnośniki do stron zewnętrznych:

Na stronie internetowej Administratora znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub mediów społecznościowych (np. Youtube, Facebooki Instagram) oraz profili Administratora na takich portalach, nienależących do Administratora. Administrator nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez wymienione podmioty. 

Radiopeiron (Administrator) nie ponosi odpowiedzialności za polityki przetwarzania danych osobowych wymienionych podmiotów i organizacji, dostawców serwisów społecznościowych.

  1. Postanowienia końcowe: 

Przedstawiona Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana oraz akutalizowana. Wszelkie zmiany będą na bieżąco przedstawiane Użytkownikom Serwisu. Zmiany określone powyżej będą obowiązywać w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianach. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu poinformowania Państwa.