Czy należy specjalnie znakować próbki radioaktywne?

Zgodnie z badaniem opublikowanym 21 kwietnia w Journal of Medical Imaging and Radiation Science, specjalne środki ostrożności dotyczące etykietowania i transportu próbek radioaktywnego węzła wartowniczego (SLN) mogą nie być konieczne w szpitalach. Zespół ze szpitala Mount Sinai w Toronto w Kanadzie przetestował radioaktywność próbek SLN wysłanych do ich oddziału od pacjentów, którzy przeszli limfoscyntygrafię technetem-99m (Tc-99m). Odkryli, że czas przechowywania potrzebny do rozpadu próbek do dwukrotnego poziomu promieniowania tła był znacznie krótszy niż 24-godzinny limit regulacyjny. Odkrycie może wyeliminować potrzebę przechowywania tych próbek w celu rozpadu radioaktywnego – umożliwiając szybką obsługę i przetwarzanie, a tym samym zwiększyć wydajność pracy, napisał starszy autor Barry Ivo, szpitalny oficer medycyny nuklearnej. „Czas osiągnięcia mniej niż dwukrotnego poziomu tła był znacznie krótszy niż 24 godziny, co oznacza, że ​​etykiety radioaktywne nie są potrzebne, a 24-godzinne przechowywanie próbek przez noc można zmniejszyć” – napisała grupa.

Limfoscyntygrafie są powszechnymi procedurami obrazowania medycyny nuklearnej stosowanymi do identyfikacji, rakowych węzłów chłonnych, z wychwytem radioznacznika Tc-99m przez węzły używane jako marker. Po zidentyfikowaniu węzły te muszą zostać poddane biopsji w celu ustalenia, czy rak się rozprzestrzenił, a zatem są wysyłane do laboratoriów w celu przetestowania. Ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z aktualną najlepszą praktyką, te SLN należy przechowywać do 24 godzin, aby umożliwić rozpad promieniotwórczy przed ich zbadaniem. Ale nie jest jasne, czy cały 24-godzinny okres oczekiwania jest absolutnie konieczny, zauważyła grupa. Aby to sprawdzić, zespół użył kalibratora dawki na próbkach SLN od 30 pacjentek z rakiem piersi pobranych z oddziału patologii tego samego dnia biopsji. Zmierzyli dawkę, próbkę i jednoczesną radioaktywność tła w megabekerelach (MBq). Zgodnie z ustaleniami, średni czas, w którym próbki osiągnęły dwukrotność poziomu radioaktywności tła, wynosił cztery godziny, znacznie mniej niż obecny czas przechowywania wynoszący 24 godziny (p < 0,001). Ponadto średni punkt czasowy, w którym SLN osiągnęły 1/16 pierwotnej aktywności, wynosił osiem godzin (p < 0,001). Średnia aktywność węzła wyniosła 0,14 MBq.

„Wyniki tego badania wskazują, że poziomy promieniowania obecne w SLN w czasie, w którym dochodzi do patologii, są nieznaczne i bardzo minimalne” – napisali naukowcy. Badacze zauważyli, że rocznie w ich szpitalu przeprowadza się od 400 do 600 procedur limfoscyntygrafii, a odkrycia mogą wpłynąć na wysiłki zmierzające do opracowania lub aktualizacji zasad i procedur organizacyjnych. „Świadomość poziomów promieniowania obecnych w próbkach biologicznych pochodzących z procedury limfoscyntygrafii służy jako przewodnik informacyjny dla personelu zajmującego się badaniem i przechowywaniem tych próbek” – podsumowała grupa.

Na podstawie: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=mol&pag=dis&ItemID=139935 


Follow Us

hello@radiopeiron.com