4 najważniejsze trendy w aparatach ultrasonograficznych

Ostatnie postępy w systemach obrazowania USG skupiają się głównie na integracji sztucznej inteligencji (AI), automatyzacji funkcji i pomiarów, wprowadzeniu bardziej wyspecjalizowanych zestawów narzędzi, poprawie ergonomii oraz rozwoju terapeutycznych systemów ultradźwiękowych do terapii sercowo-naczyniowych czy nowotworowych. Jest ich wiele, dlatego poniżej opiszemy kilka wybranych:

Integracja USG z sztuczną inteligencją

Sztuczna inteligencja, ma duży potencjał w branży MEDTECH i obrazowaniu, w obszarze technologii ultradźwiękowej. Technologia ta, jest wykorzystywana do celów diagnostycznych od wielu lat. Jednak interpretacja tych obrazów może być trudna, nawet dla doświadczonych radiologów. Tutaj z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, o której pisaliśmy już wcześniej w artykule ,,Jak Deep Lerning zrewolucjonizuje diagnostykę obrazową?’’

Ultrasonografy posiadające zintegrowaną sztuczną inteligencję mogą szybko i dokładnie interpretować obrazy. Może to pomóc mniej doświadczonym specjalistom szybciej diagnozować i leczyć pacjentów. Ponadto sztuczna inteligencja może pomóc w identyfikacji wzorców, które może przeoczyć ludzkie oko. Na przykład sztuczna inteligencja może pomóc zidentyfikować wczesne oznaki kilku poważnych chorób, w tym raka, choroby serca i udaru mózgu. Technologia ta może ratować życie, zapewniając wczesną diagnozę i leczenie.

Niedawno FDA zatwierdziła Koios DS, produkt, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy USG, pomagając w diagnozowaniu raka piersi i tarczycy. Algorytmy działają, porównując obrazy pacjenta z setkami tysięcy innych potwierdzonych diagnoz z 48 witryn na całym świecie. Być może najbardziej imponującym aspektem tej technologii jest to, że przeprowadza analizę w około dwie sekundy.

Lekarze od dawna wykorzystują technologię obrazowania ultradźwiękowego do badania poszczególnych narządów lub potwierdzania, czy dany pacjent ma określoną chorobę. Ten trend utrzymywał się podczas pandemii koronawirusa. We wczesnych stadiach kryzysu zdrowotnego naukowcy wyszkolili algorytm sztucznej inteligencji, aby wykryć najważniejsze biomarkery ciężkich chorób płuc, w tym COVID-19[1-3].

Sztuczna inteligencja nie jest jeszcze doskonałym narzędziem, jednak takie przykłady pokazują, dlaczego warto ją dalej rozwijać.

Mobilne aparaty

Nie tak dawno pacjenci, którzy potrzebowali badań USG, musieli udać się do specjalnych pracowni szpitali lub specjalistycznych przychodni, aby je uzyskać. Teraz, dzięki dostępności przenośnych aparatów specjalista może je wykonać praktycznie w każdych okolicznościach.

Urządzenia te oferują szereg zalet w porównaniu ze standardowymi metodami wykrywania, takimi jak tomografia komputerowa (CT) czy rezonans magnetyczny (MRI). Przenośne ultrasonografy zapewniają doskonałą jakość obrazowania i pozwalają na prowadzenie obrazu w czasie rzeczywistym. Maszyny te są idealne do placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności takich, które są oddalone w znacznych stopniu od szpitali specjalistycznych. Dodatkową zaletą tych urządzeń jest cena, która potrafi być nawet 3 krotnie tańsza od kompaktowych aparatów dostępnych na rynku. Według Global Market Insights oczekuje się, że rynek urządzeń USG do punktów w latach 2021–2027 osiągnie łącznie roczną stopę wzrostu na poziomie 6,4%. Jedną z rzeczy, które przyczyniły się do tego sukcesu w branży, było włączenie technologii sztucznej inteligencji. O jednym z takich urządzeń możesz przeczytać w naszym artykule ,,Kieszonkowe USG’’.

Harmoniczne obrazowanie tkanek (THI)

THI to kolejna technologia, która szybko zmienia zastosowanie standardowych technik ultradźwiękowych. THI to zaawansowana technologia, która zapewnia obrazy z większą jakość niż standardowe USG. Oznacza to, że klinicyści mogą dokonywać dokładniejszych diagnoz przy użyciu THI, co sprawia, że jest ona szczególnie odpowiednia do zastosowania w obrazowaniu serca.

Ponadto technologia THI wymaga mniejszej użycia mocy aparatów może być wykonywana szybciej, co czyni ją wygodniejszą zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Co więcej, THI rzadziej niż standardowe USG wytwarza artefakty, co daje tej technologii[4-5].

Terapeutyczne zastosowanie ultrasonografów

Od kilku lat prowadzone są badania, które pokazują, że ultradźwięki mogą pomóc w rozbiciu skrzepliny w naczyniach krwionośnych, które powodują zawał serca, zatorowość płucną lub zakrzepicę żył głębokich (DVT) przy użyciu przetwornika ultradźwiękowego i mikropęcherzykowych środków kontrastowych. W tych badaniach wykazano również, że ultradźwięki poprawiają dostarczanie leków przeciwnowotworowych do docelowych narządów i umożliwiają przenikanie leków przez barierę krew-mózg.

W styczniu 2021 r. GE Healthcare i Exact Therapeutics ogłosiły współpracę w celu opracowania sondy ultradźwiękowej zoptymalizowanej jej przy użyciu akustyczna terapia klastrowa (Acoustic Cluster Therapy – ACT) [6].

ACT to preparat składający się z mikropęcherzyków i mikrokropelek, które są aktywowane poprzez zastosowanie ultradźwięków, co w konsekwencji zwiększa celowane dostarczanie jednocześnie podawanego środka terapeutycznego. ACT demonstrującym wzmocnienie terapeutyczne w wielu chorobach onkologicznych (trzustki, piersi, okrężnicy, prostaty) oraz kontrolowane otwieranie bariery krew-mózg. Aktualnie ACT jest w I fazie badań klinicznych u pacjentów z rakiem jelita grubego, wątroby oraz trzustki [6-7].

Mimo że fale ultrasonograficzne towarzyszą nam z sukcesem już od kilku dekad to nie znaczy, że nie ma tu miejsca na udoskonalenia. Wszystkie wymienione przez nas trendy to tylko namiastka tego nad czym obecnie pracują naukowcy. Ich wysiłki mają wpływ – i będą nadal wpływać – na przyszłość technologii ultradźwiękowej, przynoszącej korzyści zarówno pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom. Jak myślisz jaki będzie kolejny przełom w tej technologii?


Follow Us

hello@radiopeiron.com