Zdjęcie w stanie nieważkości

MinXray udowadnia, że z powodzeniem można wykonywać rentgenogramy w zerowej grawitacji. System rentgenowski Impact został wykorzystany do uzyskania radiogramów w trakcie lotu samolotem w stanie nieważkości, uzyskane obrazy miały wartość diagnostyczną. Badanie, które wykonano odtwarzało pierwsze zdjęcie „świata” czyli nadgarstek i zostało zrobione w ramach programu Diagnostic Ultra-portable X-ray for Space (DUXS). Według MinXray DUXS to współdziałanie między przemysłem a środowiskiem akademickim, którego celem jest poprawa możliwości diagnostyki medycznej w kosmosie. Celem badania było wykazanie, że obrazowanie rentgenowskie można z powodzeniem wykonywać w środowisku o zerowej grawitacji oraz że istniejący sprzęt jest w stanie wytwarzać obrazy diagnostyczne zarówno w zerowej grawitacji, jak i na niskiej orbicie okołoziemskiej. Wyniki są krokiem w kierunku diagnostyki rentgenowskiej w kosmosie.

Prawdziwa nieważkość, która była wymagana do tego badania, została osiągnięta poprzez zarezerwowanie miejsca w locie wieloparabolicznym dostarczonym przez Zero Gravity Corporation (Zero-G®) w G-FORCE ONE®, specjalnie zmodyfikowanym Boeingu 727. Podczas lotu piloci wykonują serię paraboli na wysokości od 24 000 do 32 000 stóp, co zapewnia 20 do 30 sekund zerowej grawitacji na parabolę.


Follow Us

hello@radiopeiron.com