Zatwierdzono u pacjentów z gruźlicą przenośne zdjęcie rentgenowskie jako diagnostyka badań przesiewowych

Przenośne zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej wydają się porównywalne z obrazami uzyskiwanymi za pomocą standardowych systemów cyfrowych u pacjentów z gruźlicą – i według grupy z Indii może to być dobra wiadomość dla badań przesiewowych w kierunku gruźlicy. Rentgen klatki piersiowej jest ważnym narzędziem przesiewowym w kierunku gruźlicy płuc, jednak dostępność do niego stanowi wyzwanie w zaniedbanych populacjach. Autorzy sugerują, że można temu potencjalnie zaradzić, wdrażając przenośne cyfrowe aparaty rentgenowskie. „Jednak te przenośne aparaty rentgenowskie muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone do wykonywania diagnostyki przed ich zastosowaniem w terenie” – napisał pierwszy autor dr Raj Kamal z Narodowego Instytutu Jalma ds. Trądu w Agrze i współpracownicy. Badanie zostało opublikowane 15 kwietnia w Indian Journal of Medical Research. W tym celu grupa przetestowała jakość obrazu ocenioną przez dwóch radiologów między modelem o nazwie Mine 2 (LabIndia Healthcare), przenośnym ręcznym systemem rentgenowskim o wadze 1,8 kg oraz cyfrowymi aparatami rentgenowskimi rutynowo używanymi w ich placówkach medycznych. Naukowcy zrekrutowali 100 uczestników z podejrzeniem gruźlicy płuc z przychodni i ośrodka zdrowia w Agrze. Każdy uczestnik miał wykonane dwa zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej, każdym typem systemu. Oba zdjęcia niezależnie zostały ocenione przez dwóch radiologów, którzy nie znali rodzaju używanej maszyny. Głównym rezultatem była zgodność między jakością obrazów tworzonych przez dwa systemy. Zgodnie z oceną radiologów dotyczącą 15 parametrów zdjęcia RTG klatki piersiowej różnica między obrazami wahała się od 74% do 100%, przy średniej nieważonej 87,2%. Ponadto w ogólnym porównaniu jakości obrazu (w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najwyższą jakość), zdjęcia rentgenowskie wykonane aparatem przenośnym uzyskały wynik 9, a cyfrowe zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej uzyskały wynik 8, stwierdzili naukowcy.

„Obecne badanie pokazuje, że przenośny aparat rentgenowski, który jest łatwy w użyciu i potencjalnie można go przenosić w dowolne miejsce, wytwarza zdjęcia rentgenowskie o jakości porównywalnej z rutynowo używanymi cyfrowymi aparatami rentgenowskimi” – napisała grupa. Chociaż obiecujące, doświadczenia z wykorzystaniem przenośnych aparatów rentgenowskich do celów stomatologicznych wykazały, że podczas ich użytkowania pojawiają się pewne problemy, takie jak ruchy pacjenta, ochrona operatora przed promieniowaniem, zmęczenie operatora i dezynfekcja. „Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić skuteczność przenośnych urządzeń RTG, a także zbadać kwestie związane z wdrażaniem, takie jak wykonalność i opłacalność” – napisali.

Zdjęcia rentgenowskie (dzięki uprzejmości AUNTMINNIE) klatki piersiowej tej samej osoby z objawami gruźlicy przy użyciu (A) aparatu Mine 2 i (B) standardowego cyfrowego aparatu rentgenowskiego. Zdjęcie dzięki uprzejmości Indian Journal of Medical Research za pośrednictwem CC BY 4.0.

Na podstawie: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=xra&pag=dis&ItemID=139988


Follow Us

hello@radiopeiron.com