Volpara i badania mammograficzne

Volpara Health Technologies zwraca uwagę na dwa recenzowane badania opublikowane podczas RSNA 2023, w których wykorzystano technologię firmy.

Jedno z badań opublikowanych w Medical Physics podkreśliło model i metodologię międzynarodowej harmonizacji szacunkowych dawek mammograficznych. Jak podaje firma, w modelu zastępuje się założenia dotyczące jednorodnej piersi bardziej reprezentatywnym rozmieszczeniem tkanki włóknisto-gruczołowej i odchodzi się od stosowania procentowej gęstości objętościowej piersi. Jest to zgodne z klinicznie wdrożonym wskaźnikiem składu piersi.

W badaniu wykorzystano algorytm TruDensity firmy Volpara do oszacowania objętościowej gęstości piersi na podstawie obrazów 2D i 3D różnych marek i modeli systemów mammograficznych. Model dawki zostanie zintegrowany z algorytmem TruRadDose firmy Volpara. Analizuje narażenie pacjenta na promieniowanie z mammografii, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta przy zachowaniu optymalnej jakości obrazu.

W drugim badaniu, opublikowanym w European Radiology, sprawdzano, czy korzystanie z oprogramowania Volpara Analytics może pomóc poprawić jakość obrazów przesiewowych.

Badanie wykazało, że stosując algorytmy TruPressure i TruPGMI AI firmy Volpara, wszyscy radiologowie poprawili swoje wyniki, osiągając wzrost wyników jakości nawet o 16% w porównaniu z pomiarem podstawowym. Poprawiło to jakość mammografii i potencjalnie doprowadziło do lepszych wyników badań przesiewowych pacjentów.

Badanie: https://www.auntminnie.com/clinical-news/womens-imaging/breast/article/15660771/volpara-touts-breast-density-mammography-studies 


Follow Us

hello@radiopeiron.com