Radiolodzy wśród 10 najlepiej opłacanych specjalistów medycznych w 2022 roku w USA. 

Średnia roczna pensja radiologów w 2022 r. wyniosła 503 564 USD, co plasuje ich wśród 10 najlepiej opłacanych specjalistów medycznych w USA.

Z raportu wynika, że podczas gdy średnia pensja radiologów wzrosła w 2022 r. z 495 451 USD w 2021 r., średnia płaca wszystkich lekarzy nie wzrosła w 2022 r., ale wykazała niewielki spadek o 2,4%.

„Oczywiste jest, że pensje lekarzy nie nadążały za wysoką stopą inflacji w 2022 r., która w czerwcu osiągnęła najwyższy poziom od 40 lat na poziomie 9,1 proc., mierzony wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI)” – napisali autorzy. „W rezultacie wielu lekarzy doświadczyło spadku realnych dochodów, ponieważ szalała inflacja”.

Raport wykazał również, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wśród lekarzy jest nadal znacząca, a lekarze płci męskiej zarabiają prawie 110 000 USD więcej niż ich koleżanki. Oznacza to 26% różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2022 r. w porównaniu z 28% w 2021 r.

Jednak zdaniem autorów wyróżniała się pod tym względem medycyna nuklearna. We wszystkich specjalnościach różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przekraczały 10 proc., z wyjątkiem kardiologii dziecięcej i medycyny nuklearnej, gdzie różnica wynosiła 3 proc. – według ustaleń najmniejsza różnica wśród wszystkich specjalności w 2022 r.


Follow Us

hello@radiopeiron.com