Psy Czarnobyla

Nowe badanie jest pierwszym krokiem do zrozumienia, w jaki sposób narażenie na chroniczne promieniowanie o niskim poziomie wpłynęło na psy w okolicy.

Po katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 roku okoliczni mieszkańcy zostali zmuszeni do trwałej ewakuacji, pozostawiając swoje domy i, w niektórych przypadkach, zwierzęta domowe. Obecnie na obszarze wokół strefy zamkniętej, mieszkają setki wolno żyjących psów.

Aktualnie naukowcy przeprowadzili pierwsze dokładne badanie DNA zwierząt. Projekt jest wynikiem współpracy naukowców ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Polski oraz Clean Futures Fund, organizacji non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która działa w Czarnobylu. Organizacja non-profit, która powstała w 2016 roku, rozpoczęła swoją działalność od zapewnienia opieki zdrowotnej i wsparcia pracownikom elektrowni, którzy nadal pracują w strefie zamkniętej.

Od 2017 roku CFF rozpoczął również prowadzenie klinik weterynaryjnych dla lokalnych psów. Do tej pory udało im się pobrać próbki krwi od 302 psów mieszkających w różnych miejscach w strefie zamkniętej i wokół niej.

Z pierwszych doniesień wynika, że :

·      Psy z Czarnobyla są genetycznie odrębne, różnią się od psów rasowych, a także innych bezdomnych grup psów,

·      Przepływ genów między grupami psów mieszkających na teranie elektrowni oraz grupami z okolicy jest niewielki, co sugeruje, że rzadko się krzyżowały,

·      Naukowcy prześledzili również relacje pokrewieństwa, łącząc rodziców i potomstwo, aby zidentyfikować istnienie 15 różnych grup rodzinnych

·      Obydwie grupy miały pochodzenie mieszane, ale oba miały wspólne odcinki DNA z owczarkami niemieckimi,

Na tym etapie badania nie można stwierdzić, czy i w jaki sposób środowisko radioaktywne przyczyniło się do powstania unikalnych profili genetycznych psów z Czarnobyla. Ale badanie jest pierwszym krokiem w próbie zrozumienia nie tylko tego, jak długotrwała ekspozycja na promieniowanie wpłynęła na psy, ale także tego, co jest potrzebne, aby przetrwać katastrofę ekologiczną.


Follow Us

hello@radiopeiron.com