PET/MRE poprawi wykrywanie choroby Leśniowskiego-Crohna?

Zgodnie z prezentacją przedstawioną z 19 kwietnia na dorocznym spotkaniu American Roentgen Ray Society (ARRS) w Honolulu jednoczesna enterografia PET/MR (MRE) może poprawić wykrywanie aktywnej zapalnej choroby Leśniowskiego-Crohna. 

Dr Anthony Jiang z University of Wisconsin przedstawił badanie, w którym porównano PET/MRE z samym MRE u pacjentów w badaniu klinicznym, z wynikami sugerującymi, że podejście hybrydowe może pomóc pacjentom.

„Jednoczesne badanie PET/MRE jest bardziej czułe i poprawia pewność diagnostyczną w wykrywaniu czynnej zapalnej choroby Leśniowskiego-Crohna w odcinku krętniczo-okrężniczym” – powiedział Jiang.

MRE ze wzmocnieniem kontrastowym jest skuteczną nieinwazyjną techniką w diagnostyce zaburzeń jelita cienkiego, jednak jest częściowo ograniczona przez jej zdolność do różnicowania tkanki bliznowatej od stanu zapalnego u tych pacjentów.

Wcześniejsze badania sugerowały, że połączenie FDG-PET i MRE może przezwyciężyć to ograniczenie. Jednak informacje na temat jego zastosowania klinicznego w tym zakresie są ograniczone, zauważył Jiang. Dlatego w tym badaniu naukowcy zbadali potencjalną wartość kliniczną FDG-PET/MRE, porównując ją z samą MRE w badaniu prospektywnym.

Naukowcy zapisali 23 pacjentów z podejrzeniem choroby Leśniowskiego-Crohna, którzy następnie przeszli hybrydowe skany FDG-PET/MRE. Obrazy PET/MRE i MRE zostały przejrzane oddzielnie przez ekspertów, którzy scharakteryzowali odkrycie za pomocą 5-punktowej skali, w której wynik 1 był prawidłowy, a wynik 5 oznaczał „zdecydowanie ostry stan zapalny”. Spośród 23 pacjentów przeanalizowano 68 odcinków jelita i zidentyfikowano 29 odcinków z zapaleniem u 18 uczestników badania.

Według analizy porównawczej, w sześciu z 29 segmentów z zapaleniem, sam MRE otrzymał ocenę 1 lub 2, podczas gdy PET/MRE otrzymał ocenę 3 lub wyższą, powiedział Jiang. Ponadto dokładność diagnostyczna była wyższa dla PET/MRE (89%) w porównaniu z samym MRE (80%).

Ponadto naukowcy przeanalizowali wartości radioznacznika FDG w obrazowaniu PET i stwierdzili, że maksymalna standardowa wartość wychwytu (SUVmax) była znacznie wyższa (9,2) w odcinkach jelita z aktywną chorobą w porównaniu z odcinkami bez aktywnej choroby (5,1).

Ostatecznie ta „wartość dodana” obrazowania PET w stosunku do standardowego MRE w obrazowaniu jelita cienkiego może przełożyć się na korzyści dla pacjentów, ponieważ obrazowanie jest powszechnie stosowane do oceny skuteczności leczenia podtrzymującego, powiedział Jiang.

„Ta zwiększona czułość może pomóc w leczeniu pacjentów i ocenie odpowiedzi na leczenie” – podsumowuje.


Follow Us

hello@radiopeiron.com