MRI pokazuje, jak izolacja społeczna może prowadzić do pogorszenia funkcji poznawczych

Wyniki  badania z 2023 roku umieszczone w czasopiśmie iLife podkreślają, jak ważne jest, aby ludzie pozostawali w kontakcie z innymi w miarę starzenia się – i jak MRI może pomóc zidentyfikować osoby zagrożone pogorszeniem funkcji poznawczych, napisała grupa kierowana przez doktoranta Laurenza Lammera z Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Lipsk, Niemcy.

„Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) [mózgu] może być silnym wskaźnikiem ryzyka demencji i może oferować kluczowe wskazówki w identyfikacji pacjentów do intensywnej profilaktyki demencji i służyć jako wynik drugiego wyboru w badaniach interwencyjnych” – napisali. Wcześniejsze badania sugerowały, że izolacja społeczna – która zwykle objawia się brakiem kontaktu społecznego lub wsparcia i/lub samotności – zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych, ale zrozumienie neurobiologicznych przyczyn tego stanu rzeczy jest ograniczone. „Wysokie wskaźniki izolacji społecznej i jej wpływ na zdrowie poznawcze i wiele innych skutków wskazują, że skuteczne działania zapobiegawcze miałyby ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego i wszystkich dotkniętych nią osób” zdaniem dra Lammera.

Zespół Lammera starał się zbadać wpływ izolacji społecznej na mózg i starzenie poznawcze za pomocą MRI poprzez badanie, które obejmowało 1992 kognitywnie zdrowych dorosłych na początku badania i 1409 uczestników w sześcioletnim punkcie kontrolnym; wykorzystano skalę Lubben Social Network Scale do oceny poziomu izolacji społecznej uczestników.

Autorzy stwierdzili, że po sześciu latach obserwacji pacjenci zgłaszający izolację społeczną za pomocą skali Lubbena mieli mniejszą objętość hipokampa i zmniejszoną grubość kory w obrazowaniu MR. Odkryli również, że im wyższy poziom izolacji społecznej zgłaszali uczestnicy, tym gorsze były ich funkcje poznawcze, takie jak pamięć, szybkość przetwarzania i zdolności wykonawcze.

Nasze analizy wykazały, że zmiany izolacji społecznej poszczególnych uczestników w okresie obserwacji miały bardzo podobny wpływ jak różnice między uczestnikami na początku badania” – powiedział Lammer. poszerzanie więzi społecznych może mieć korzystny wpływ na zdrowie mózgu w starszym wieku”.

Rozwiązanie łagodzenia izolacji społecznej i jej wpływu na zdrowie poznawcze? Lammer powiedział AuntMinnie.com, że pomaga starszym dorosłym pozostawać w kontakcie z innymi.

„Lekarze, którzy zauważą, że pacjenci są społecznie odizolowani, mogą przepisywać leki” – powiedział. „Oznacza to wspieranie pacjentów odizolowanych społecznie w znalezieniu możliwości sprzyjania interakcji i zaangażowaniu. W zależności od lokalnych możliwości może to oznaczać dołączenie do grupy na aktywność fizyczną, zaangażowanie we wspólne uczenie się lub udział w wysiłkach na rzecz zaprzyjaźnienia się. Ta ważna praca jest często wykonywana przez pracowników socjalnych, dlatego dobra wielozawodowa współpraca jest kluczem do wspierania pacjentów izolowanych społecznie”.

Opis zdjęć: Ogólna utrata masy mózgowej związana z wiekiem, pogarszana przez izolację społeczną na obrazie MRI czaszki T1-zależnym 50-latka (po lewej) i 85-latka (po prawej).

Całe badanie: https://elifesciences.org/articles/83660


Follow Us

hello@radiopeiron.com