IBA świętuje sprzedaż 100. cyklotronu Cyclone Kiube

Belgijska firma Ion Beam Applications (IBA) podkreśla swój kamień milowy w postaci sprzedaży 100. cyklotronu Cyclone Kiube, sprzedanego szpitalowi Herlev na Uniwersytecie w Kopenhadze w Danii.

Cyklotron osiąga prąd protonowy do 300 µA. Obejmuje szeroki zakres produkcji radioizotopów PET, w tym fluoru-18 (F-18), galu-68, cyrkonu-89, węgla-11 i innych stosowanych w onkologii, kardiologii i obrazowaniu neurologicznym. IBA twierdzi, że cyklotron jest używany w 40 krajach.

IBA zainstaluje w najbliższym czasie cyklotron w Polsce

Twórca terapii protonowej Ion Beam Application (IBA) zainstaluje w Polsce Cyclone 30XP do produkcji astatyny-211 (At-211) do zastosowań onkologicznych.

At-211 to emiter cząstek alfa stosowany w onkologii w terapiach celowanych w leczeniu raka mózgu, tarczycy, jajnika, piersi i prostaty. Jest to trzecia instalacja firmy w Europie do produkcji A-211, po wcześniejszych instalacjach w Niemczech i Francji. IBA twierdzi, że poza At-211 firma opracowuje także zastosowania akceleratorów dla innych izotopów teranostycznych.


Follow Us

hello@radiopeiron.com