Czy urazy głowy mogą powodować demencję?

Oznaki uszkodzenia istoty białej mózgu widoczne były na skanach mózgu w przeprowadzonym badaniu. Mogą być one silniej powiązane z czynnikami ryzyka naczyniowego, kurczeniem się mózgu i innymi oznakami demencji u byłych zawodników drużyny futbolowej niż u tych, którzy nie grali.

Wyniki stanowią uzupełnienie wcześniejszych badań, w których oceniano skutki powtarzających się urazów głowy, stwierdził w oświadczeniu opublikowanym przez czasopismo starszy autor dr Michale Alosco z Boston University. Wyniki opublikowano 20 grudnia w czasopiśmie Neurology.

„Badania wykazały, że sportowcy narażeni na powtarzające się uderzenia w głowę mogą powodować zwiększone obciążenie istoty białej w mózgu” – powiedział. Zwiększenie hiperintensywności istoty białej można łatwo dostrzec w badaniu MRI jako marker urazu o różnej przyczynie. Wiemy, że markery te występują częściej u osób starszych i cierpiących na schorzenia takie jak wysokie ciśnienie krwi, ale (nasze) wyniki dają wstępny wgląd w to, że mogą być powiązane na wiele aspektów uszkodzeń mózgu spowodowanych powtarzającymi się uderzeniami głowy.”

Śledzenie poziomów hiperintensywności istoty białej w badaniach MRI mózgu jest obiecujące w ocenie długoterminowych skutków powtarzających się uderzeń w głowę, zauważyli Alosco i współpracownicy. Wyjaśnili, że powtarzające się uderzenia w głowę powiązano także z przewlekłą encefalopatią urazową (CTE), chorobą neurodegeneracyjną, która może powodować demencję.

Badacze przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział 120 byłych zawodowych piłkarzy i 60 byłych piłkarzy z college’u (średnia wieku 57 lat). Następnie porównali tę grupę z grupą 60 mężczyzn (średnia wieku 59 lat), którzy nie mieli żadnych objawów, nie grali w futbol amerykański i nie mieli w przeszłości powtarzających się uderzeń w głowę ani wstrząśnień mózgu. U każdego uczestnika badania wykonano rezonans magnetyczny mózgu i nakłucie lędźwiowe w celu identyfikacji biomarkerów chorób neurodegeneracyjnych i zmian w istocie białej.

Grupa Alosco odkryła:

– U byłych futbolistów wyższy poziom hiperintensywności istoty białej powiązano z większymi czynnikami ryzyka naczyniowego; wyższe stężenia białek p-tau występujące w chorobie Alzheimera, CTE i innych chorobach neurodegeneracyjnych; większy skurcz mózgu; oraz pogorszenie stanu szlaków istoty białej w mózgu.

– Związek między hiperintensywnością istoty białej a ryzykiem udaru był 11 razy silniejszy u byłych futbolistów niż u osób, które nie grały w piłkę nożną, 2,5 razy silniejszy w przypadku stężenia białek p-tau i czterokrotnie silniejszy w przypadku integralności istoty białej.

Badanie nie dowodzi, że powtarzające się uderzenia w głowę i hiperintensywność istoty białej powodują inne zmiany w mózgu, a jedynie wykazuje związek – zauważyła grupa.

Całe badanie: https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000208030


Follow Us

hello@radiopeiron.com