Czy można ograniczyć rozpoznawanie twarzy w obrazach PET?

Według ostatnich badań opublikowanych w Journal of Nuclear Medicine, grupa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis opracowała sposób zasłaniania twarzy z utworzonych z obrazów PET/CT całego ciała przed kradzieżą przez potencjalnych hakerów.

Zespół kierowany przez inżyniera biomedycznego dr Aarona Selfridge’a najpierw odkrył, że twarze pacjentów wyrenderowane z obrazów PET można prawidłowo dopasować do osób za pomocą programu Google FaceNet, a następnie, że zasłanianie tych obrazów może zapewnić wystarczającą anonimowość i dyskrecję do celów udostępniania zdjęć.

„Opisaliśmy metodę niszczenia danych F-18 FDG-PET i CT całego ciała, która sprawia, że ​​identyfikacja twarzy na obrazach wolumetrycznych jest trudniejsza” – napisała grupa.

Poprzednie badania wykazały, że obrazy PET/CT mogą być renderowane przez potencjalnych hakerów przy użyciu dostępnego na rynku oprogramowania do tworzenia obrazów twarzy osoby badanej. Obrazy te mogą być następnie dopasowywane przez FaceNet do twarzy na rzeczywistych fotografiach, co może ujawnić tożsamość pacjenta, wyjaśnili autorzy.

W odpowiedzi na te „obawy związane z identyfikowalnością” naukowcy postanowili zweryfikować metodę, która udaremniłaby te kroki. Przeprowadzili badanie, które obejmowało 30 zdrowych ochotników, którzy przeszli skanowanie całego ciała F-18 FDG-PET/CT (uEXPLORER, United Imaging) w wielu punktach czasowych podczas jednej wizyty. Następnie wykorzystali dostępne oprogramowanie do renderowania powierzchni na zrekonstruowanych obrazach PET, aby stworzyć osobne obrazy twarzy każdego pacjenta.

W próbce FaceNet poprawnie dopasował twarze wyrenderowane z obrazów PET do samych obrazów PET z maksymalnym współczynnikiem 64%. Następnie naukowcy zaciemnili obrazy PET za pomocą opracowanego przez siebie procesu pikselacji („de-facing”) i stwierdzili, że wskaźnik ten spadł do 7%.

„Proponowany przepływ pracy niezawodnie wykrywał i zasłaniał twarze zarówno na obrazach CT, jak i F-18 FDG-PET” – napisała grupa.

Anonimizacja twarzy jest ważną kwestią w przypadku danych pozyskiwanych w uEXPLORER. Jednak naukowcy napisali, że wyniki badań mogą odnosić się do każdego innego skanera PET o wysokiej rozdzielczości z długim osiowym polem widzenia. Zauważyli również, że w przypadku wielu instytucji i aplikacji usuwanie danych obrazu wolumetrycznego nie jest standardową praktyką i nie jest obecnie wymagane do zachowania zgodności z przepisami.

„Uważamy, że proponowana metoda zapewnia podstawę anonimowości i dyskrecji podczas udostępniania danych obrazu online lub między instytucjami i pomoże w ułatwieniu współpracy i przyszłej zgodności z przepisami” – podsumowali.

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=mol&pag=dis&ItemID=140377


Follow Us

hello@radiopeiron.com