CT pokazuje, że chirurgia odchudzająca wpływa na wytrzymałość kości u młodych pacjentów

Obrazowanie TK po raz pierwszy ujawniło, że wytrzymałość kości jest niższa po dwóch latach od operacji odchudzającej u młodych, otyłych pacjentów, zgodnie z badaniem w Radiology.

Naukowcy pod kierunkiem dr Miriam A. Bredelli z Harvard Medical School w Bostonie przebadali ilościowe pomiary wytrzymałości kości za pomocą tomografii komputerowej u pacjentów w wieku od 13 do 24 lat przed i dwa lata po rękawowej resekcji żołądka. Ich odkrycia mogą pomóc klinicystom w zarządzaniu zdrowiem tych pacjentów po operacji.

„Ponieważ chirurgia bariatryczna jest coraz częściej wykonywana u nastolatków, należy podkreślić jej wpływ na zdrowie kości, zwłaszcza dla lekarzy, którzy będą nadal zapewniać rutynową opiekę medyczną tym pacjentom” – powiedział Bredella w komunikacie prasowym RSNA.

Autorzy zauważyli, że rękawowa resekcja żołądka usuwa około 75% do 80% żołądka, aby ograniczyć przyjmowanie pokarmu i wywołać utratę wagi, a liczba zabiegów każdego roku wzrasta z około 28 000 w 2011 r. do ponad 122 000 w 2020 r.

Obrazowanie CT obejmuje parametry, które pozwalają lekarzom mierzyć gęstość mineralną kości i inne wskaźniki zdrowia kości, a w tym badaniu naukowcy po raz pierwszy zastosowali to podejście u nastolatków i młodych dorosłych, aby zbadać długoterminowe skutki rękawowej resekcji żołądka.

Grupa składała się z 54 uczestników, 25, którzy przeszli rękawową resekcję żołądka i 29, którzy byli w grupie kontrolnej. Grupa operacyjna obejmowała uczestników z co najmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z otyłością lub wskaźnikiem BMI równym lub wyższym niż 40, podczas gdy grupa kontrolna miała otyłość i otrzymywała wyłącznie porady dotyczące diety i ćwiczeń fizycznych.

Dwa lata po zabiegu BMI u młodzieży i młodych dorosłych spadło (średnio -11,9), podczas gdy w grupie kontrolnej nastąpił nieznaczny wzrost BMI (średnio +1,5). Jednak w porównaniu z grupą kontrolną, zgodnie z wynikami, pacjenci po rękawowej resekcji żołądka mieli znaczny wzrost tłuszczu w szpiku kostnym oraz spadek gęstości kości i siły w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

„Odkryliśmy, że wytrzymałość kości była niższa dwa lata po operacji odchudzającej, podczas gdy tłuszcz w szpiku kostnym, wskaźnik osłabienia kości, wzrósł, co sugeruje, że operacja odchudzająca ma negatywny wpływ na zdrowie kości” – powiedział Bredella.

Ostatecznie otyłość dziecięca rośnie, a chirurgia odchudzająca jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na zmniejszenie masy ciała i poprawę współistniejących chorób kardiometabolicznych, dodali autorzy. Napisali, że badanie to podnosi świadomość znaczenia zdrowia kości u tych pacjentów po operacji.

„Zaobserwowany przez nas wpływ operacji odchudzającej na wytrzymałość kości i tłuszcz w szpiku kostnym może również wskazać nowe cele dla innych terapii” – podsumował Bredella i współpracownicy.

https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=cto&pag=dis&ItemID=140375


Follow Us

hello@radiopeiron.com