Badanie białka Tau przy pomocy PET dodaje pewności w diagnozowaniu choroby Alzheimera

Zgodnie z badaniem opublikowanym 22 maja w JAMA Neuroogy skany białka TAU przy pomocy PET mogą pomóc zdiagnozować chorobę Alzheimera (oprócz szeroko zakrojonych badań klinicznych u uczestników z objawami poznawczymi). Naukowcy pod kierunkiem dr Rubena Smitha ze Szpitala Uniwersyteckiego Skåne w Lund w Szwecji odkryli, że włączenie metody PET do diagnostyki dużej grupy pacjentów kliniki pamięci spowodowało zmianę diagnozy i zmianę leczenia u znacznej liczby pacjentów. „Przed powszechnym wdrożeniem PET jako metody diagnostycznej, konieczne jest ustalenie, czy metoda ta wykazuje dodatkową wartość kliniczną w diagnostyce i leczeniu” – napisali naukowcy.

W tak zwanej „hipotezie kaskadowej” uważa się, że choroba Alzheimera jest spowodowana nagromadzeniem beta-amyloidu w mózgu, po którym następuje stopniowe rozprzestrzenianie się tau w miarę pojawiania się objawów klinicznych. Opracowano radioznaczniki PET, które wizualizują zarówno beta-amyloid, jak i białko tau, co umożliwia lekarzom wizualizację tej aktywności. W tym badaniu szwedzka grupa wykonała skany PET z użyciem radioznacznika F-18 RO948 (który jest testowany w późnych fazach badań klinicznych w Europie) u 878 pacjentów kliniki pamięci, którzy przeszli już badanie kliniczne, testy funkcji poznawczych, MRI mózgu, oraz odpowiednie badania markerów płynu mózgowo-rdzeniowego. Na podstawie tych badań u 408 pacjentów zdiagnozowano chorobę Alzheimera, a u 470 nie.

Zgodnie z ustaleniami późniejsze obrazowanie tau w PET doprowadziło do zmiany diagnozy u 7,5% całej populacji. U pacjentów z rozpoznaniem przed PET – w 11,5% przypadków zmieniono rozpoznanie na inne niż choroba Alzheimera po wykonaniu PET, a u 4% pacjentów z brakiem rozpoznania przed PET zmieniono rozpoznanie po jego wykonaniu. Ponadto u 48 uczestników z całej populacji (5,5%) po badaniu tau w PET dokonano zmian w leczeniu kognitywnym i lekach przeciwdepresyjnych. 

Pacjenci z problemami związanymi z pamięcią byli rekrutowani do badania po kompleksowym badaniu klinicznym: testach funkcji poznawczych, obrazowaniu strukturalnym MRI oraz pobieraniu próbek krwi/płynu mózgowo-rdzeniowego. Klinicysta wypełniał formularz pre-PET, wskazując diagnozę, podejrzewaną etiologię, pewność co do etiologii i leczenie. Klinicysta następnie otrzymał wynik odczytu wizualnego i wypełnił formularz post-PET.

„Odkryliśmy, że zwiększona pewność diagnozy choroby Alzheimera była związana w badaniu tau w PET u uczestników, u których choroba Alzheimera była główną podejrzaną etiologią przed badaniem PET, niezależnie od stanu poznawczego” – napisała grupa. Grupa zauważyła, że ​​ostatecznie, wraz z rozwojem obiecujących nowych metod leczenia choroby Alzheimera, coraz ważniejsza staje się większa pewność diagnostyczna i w tym celu zalecili kliniczne zastosowanie badanie białka tau w PET u pacjentów z nieprawidłową patologią beta-amyloidu.

Na podstawie: https://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=sup&sub=mol&pag=dis&ItemID=140174 


Follow Us

hello@radiopeiron.com