Ochrona radiologiczna

Elastyczna osłona

Grupa z Japonii opracowała i przetestowała elastyczną osłonę rentgenowską wykonaną poprzez osadzenie cząstek bizmutu w porowatym poliuretanie i sugeruje, że nowy materiał osłonowy mógłby zapewnić […]

Czytaj więcej »

Czy należy specjalnie znakować próbki radioaktywne?

Zgodnie z badaniem opublikowanym 21 kwietnia w Journal of Medical Imaging and Radiation Science, specjalne środki ostrożności dotyczące etykietowania i transportu próbek radioaktywnego węzła wartowniczego […]

Czytaj więcej »

„Prosty protokół rentgenowski”zmniejsza dawkę promieniowania przy rtg miednicy u otyłych pacjentów

Używanie przy otyłych pacjentach bawełnianych opasek do przesuwania nadmiaru (tłuszczu z) brzucha do badań rentgenowskich miednicy może zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie i poprawić jakość obrazu. […]

Czytaj więcej »

Narażenie zawodowe w radiologii interwencyjnej 

Wysokie dawki promieniowania zarówno dla personelu medycznego jak i dla pacjenta odnotowuje się w zabiegach radiologii interwencyjnej. Procedury są wykonywane przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, które […]

Czytaj więcej »

III część ochrony (nie)radiologicznej pasażera

To już ostatni artykuł z serii ochrony radiologicznej lotnisk. W tej części przejdziemy bezpośrednio do oceny zagrożenia pochodzącego ze skanerów ciała oraz skupimy się na […]

Czytaj więcej »

1 2 3

Follow Us

hello@radiopeiron.com