Skany PET mogą pokazać związek pomiędzy COVID-19 a depresją. 

Skany PET po raz pierwszy pokazują aktywność mózgu, która mogłaby potencjalnie wyjaśnić utrzymujące się objawy depresyjne u pacjentów po zakażeniu COVID-19, takie informacje pojawiły się […]

Czytaj więcej »

Osiągnięto rekord świata w wykonaniu diagnostycznego zdjęcia RTG na najwyższej wysokości kiedykolwiek!

Mike Cairnie z firmy MinXray, właściciela przenośnych urządzeń rentgenowskich, ustanowił rekord świata w uzyskaniu przenośnego zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej pacjenta w 2022 roku na Mount […]

Czytaj więcej »

Henri Becquerel i odkrycie spontanicznej radioaktywności

Odkrycie przez Becquerela spontanicznej radioaktywności jest słynnym przykładem szczęśliwego zbiegu okoliczności. Henri przez swoją wieloletnią pracę, liczne odkrycia oraz pochodzenie z wybitnej rodziny był gotowy […]

Czytaj więcej »

Badanie białka Tau przy pomocy PET dodaje pewności w diagnozowaniu choroby Alzheimera

Zgodnie z badaniem opublikowanym 22 maja w JAMA Neuroogy skany białka TAU przy pomocy PET mogą pomóc zdiagnozować chorobę Alzheimera (oprócz szeroko zakrojonych badań klinicznych […]

Czytaj więcej »

Zatwierdzono u pacjentów z gruźlicą przenośne zdjęcie rentgenowskie jako diagnostyka badań przesiewowych

Przenośne zdjęcia rentgenowskie klatki piersiowej wydają się porównywalne z obrazami uzyskiwanymi za pomocą standardowych systemów cyfrowych u pacjentów z gruźlicą – i według grupy z […]

Czytaj więcej »

1 2 3 4 12

Follow Us

hello@radiopeiron.com