Przychodzi baba do lekarza. A baba to kobieta w wieku rozrodczym…

W świetle nowelizacji ustawy Prawo atomowe (2019) kobiety w wieku rozrodczym zostały objęte szczególną uwagą, którą powinni się kierować pracownicy ochrony zdrowia podczas rentgenodiagnostyki [1, […]

Czytaj więcej »

1 14 15 16

Follow Us

hello@radiopeiron.com