Ogłaszamy konkurs! Krzyżówka!

Cześć!

Już w środę (15 grudnia 2021 roku) rozpoczynamy konkursu “Fauna 2021”. Konkurs odbędzie się tutaj oraz na naszym Instagramie, zachęcamy do obserwowania naszego konta oraz udziału w wydarzeniu. Codziennie na relacji na IG otrzymasz od nas krzyżówkę oraz zdjęcie RTG. Do odgadnięcia będzie 7 haseł krzyżówki. 6 haseł dotyczy zwierząt. Od czwartku (16 grudnia 2021 roku) otrzymasz podpowiedzi do haseł. Obserwuj nasz profil, weź udział w konkursie i zdobądź Radiopeironowe nagrody. Zakończenie konkursu we wtorek 21 grudnia 2021 roku.
Jeśli masz pytania lub wątpliwości, czekamy na maile hello@radiopeiron.com oraz na wiadomości na IG.

REGULAMIN KONKURSU ,,Fauna 2021’’

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Radiopeiron.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie internetowej www.radiopeiron.com dostępne są materiały do pobrania w okresie 12 grudnia 2021 r.  do 21 grudnia 2021r. oraz na Instagramie profilu Radiopeiron.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • jest obserwatorem profilu Radiopeiron na Instagramie,
  • udostępniła nasz plakat konkursowy na swoim Instastory min. raz w ciągu trwania konkursu, oznaczając przy tym profil Radioperion
 2. Warunkiem zwycięstwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  • pobranie grafiki z krzyżówkową, która jest dostępna na stronie www.radiopeiron.com oraz udzielenie odpowiedzi na pytania, które będą publikowane codziennie w od 15-21 grudnia 20201r. na Instatstory profilu Radiopeiron na IG,
  • prawidłowo wypełnienie wszystkich haseł w przesłanej krzyżówce,
  • prawidłowo odgadnięcie hasła głównego oraz jego wyjaśnienie,
  • przesłanie prawidłowo wypełnionej krzyżówki oraz wyjaśnienie hasła głównego na maila hello@radiopeiron.com  nie później niż do 21 grudnia 2021 roku do godziny 22:00.
 3. Punktacja:
  • każde hasło jest punktowane na 1,
  • podanie głównego hasła oraz jego wyjaśnienie to 2 punkty,
  • maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 8.
 4. Zwycięzcą konkursu jest osoba, która prześle wypełnioną krzyżówkę wraz z wyjaśnionym hasłem jako pierwsza i zdobędzie największą liczbę punktów.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:
  • I nagroda: Notatnik z Radioperonowy z naklejkami,
  • II i III nagroda: Naklejki Radiopeironowe.
 2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 2 dni kalendarzowych od zakończenia Konkursu, na adres e-mail z którego została przesłana krzyżówka.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody przez zwycięzców, każdy ze zwycięzców powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres hello@radiopeiron.com w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 4. Nagrody zostaną dostarczone do zwycięzców konkursu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej po potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody.
 5. Za potwierdzenie zgody przyjęcia nagrody uważa się przesłanie danych osobowych oraz adresu wysyłki nagrody.

§4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu wysyłki niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora. Dane będą̨ przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

Krzyżówka do pobrania:

hello@radiopeiron.com